Custom Search

My Multiply

Tuesday, June 29, 2010

Hubungan Dua Buah Bola Mata

Kita semua memiliki dua buah bola mata, tahukah ternyata ada hubungan antara antara dua buah bola mata kiri dan kanan?
Kedua buah bola mata, mereka berkedip secara bersama-sama
Kedua buah bola mata, mereka bergerak secara bersama-sama
Kedua buah bola mata, mereka menangis secara bersama-sama
Kedua bola mata mata, mereka melihat secara bersama-sama
Bahkan kedua buah bola mata, mereka tidurpun bersama-sama

Tahukah anda kedua buah bola mata yang berada di kiri dan kanan, walaupun mereka tidak pernah melihat satu dengan yang lainnya, tetapi mereka identik bagai suatu persahabatan. Persahabatan seharusnya seperti kedua buah bola mata. Saling mengisi satu dengan yang lain, tidak menuntut satu dengan yang lain, tidak menjelekkan satu dengan yang lain, tetapi secara bersama-sama dapat mengisi dan bekerja secara bersama-sama.

No comments: